Kuva uusmaalaisuudesta, eurooppalaisuudesta ja tieteestä – muotokuva Laura Kolbesta

Eteläsuomalainen osakunta on tilaamassa muotokuvaa pitkäaikaisesta inspehtoristaan ja kunniajäsenestään professori Laura Kolbesta.

Osakuntahuonetta koristavat inspehtoreiden muotokuvat tuovat osakunnan historiallisen jatkumon lähelle nuoria opiskelijoita sekä ovat arvonosoituksia inspehtoreille, jotka ovat alansa merkittäviä tieteentekijöitä. On tullut aika lisätä muotokuvien joukkoon myös inspehtori emerita Laura Kolben kuva.

Laura Kolbe on Helsingin yliopiston Euroopan historian professori. Hänen tieteellinen tutkimustyönsä on keskittynyt Euroopan, kaupunkien sekä sivistyksen historiaan. Lisäksi hän on merkittävällä tavalla osallistunut yhteiskunnalliseen toimintaan Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä. Laura Kolbe toimi Eteläsuomalaisen osakunnan inspehtorina vuosina 2010–2021. Hänet tunnetaan osakunnalla aktiivisuudestaan ja aidosta kiinnostuksestaan opiskelevaa nuorisoa kohtaan. Inspehtorina Kolbe oli mukana sekä osakunnan arjessa että juhlassa ja vaikutti merkittävällä tavalla 2010-luvun esolaisuuteen sekä esolaisiin.

Muotokuvan maalaa kuvataiteilija Päivi Takala. Takala (s.1970) on tutkinut pitkään teoksissaan maalauksen rajapintoja: Mitä tapahtuu figuratiivisen esittämisen ja abstraktin kielen välissä? Entä mikä maalaus on kuvana ja objektina? Takalan maalaukset ovat samanaikaisesti sekä käsitteellisiä että esittävyydessään traditionaalisia. Maalauksen traditiota ja muotoa tutkivan tarkastelun ohella Takalan teokset käsittelevät suhdettamme kuvaan.

Päivi Takalan teoksia on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, muun muassa Galerie Anhavassa Helsingissä, Galleri Lars Olsenissa Kööpenhaminassa, EMMA Espoon modernin taiteen museossa, Museum Riga Boursessa, Rovaniemen taidemuseo Korundissa, Aboa Vetus Ars Nova museossa Turussa ja Galleri Thomas Wallnerilla Simrisissä. Hänen teoksiaan on lukuisissa merkittävissä pohjoismaisissa julkisissa kokoelmissa, kuten HAM Helsingin taidemuseossa, Nykytaiteen museo Kiasmassa, Saastamoisen säätiössä, Sara Hildénin taidemuseossa ja Malmön taidemuseossa. Takala on työskennellyt maalaustaiteen lehtorina Kuvataideakatemiassa vuodesta 2014.

Osana muotokuvan varainhankintaa tullaan järjestämään perinteiset muotokuvapäivälliset lauantaina 6.5.2023. Ilmoittautuminen ja lisätietoja lähempänä tapahtumaa.

Lisätietoja muotokuvahankkeesta saa kuraattorilta (eso-kuraattori@helsinki.fi) sekä muotokuvahanketta vetävän ryhmän puheenjohtajalta FM Taru Sairaselta (sairanen.taru@gmail.com).

Miten lahjoitan?

Eteläsuomalainen osakunta kerää lahjoituksia muotokuvien toteuttamiseen. Lahjoitukset maksetaan tilille FI13 2404 2000 2079 30 käyttäen viitenumeroa 8141. Lahjoituksia kerätään 1.4.2023-30.6.2023 välisenä aikana. Lahjoituksen määrä on vapaasti valittavissa, jokaisesta eurosta on apua! Lahjoitukset käytetään kokonaisuudessaan muotokuvien rahoittamiseen. Lahjoituksia kerätään pienkeräyksenä, poliisin pienkeräysnumero on RA/2023/445.

Poliisin pienkeräysnumero: RA/2023/445

Pienkeräyksen järjestäjänä on Eteläsuomalainen osakunta.

Keräysaika 1.4.-30.6.2023

Muotokuvien päärahoittaja on Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö (ESYS).

Keräyksellä kerätään korkeintaan 10 000 euroa, joka on noin puolet muotokuvien kokonaishinnasta. Lain vaatimana toissijaisena kohteena rahoille, mikäli niitä ei jostain syystä voitaisi käyttää muotokuvahankkeeseen, on osakunnan kalusteet.

Lisätietoja eso.muotokuvahanke2023@gmail.com