Kuva uusmaalaisuudesta, eurooppalaisuudesta ja tieteestä – muotokuva Laura Kolbesta

Eteläsuomalainen osakunta on tilaamassa muotokuvaa pitkäaikaisesta inspehtoristaan ja kunniajäsenestään professori Laura Kolbesta.

Osakuntahuonetta koristavat inspehtoreiden muotokuvat tuovat osakunnan historiallisen jatkumon lähelle nuoria opiskelijoita sekä ovat arvonosoituksia inspehtoreille, jotka ovat alansa merkittäviä tieteentekijöitä. On tullut aika lisätä muotokuvien joukkoon myös inspehtori emerita Laura Kolben kuva.

Laura Kolbe on Helsingin yliopiston Euroopan historian professori. Hänen tieteellinen tutkimustyönsä on keskittynyt Euroopan, kaupunkien sekä sivistyksen historiaan. Lisäksi hän on merkittävällä tavalla osallistunut yhteiskunnalliseen toimintaan Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä. Laura Kolbe toimi Eteläsuomalaisen osakunnan inspehtorina vuosina 2010–2021. Hänet tunnetaan osakunnalla aktiivisuudestaan ja aidosta kiinnostuksestaan opiskelevaa nuorisoa kohtaan. Inspehtorina Kolbe oli mukana sekä osakunnan arjessa että juhlassa ja vaikutti merkittävällä tavalla 2010-luvun esolaisuuteen sekä esolaisiin.

Muotokuvan maalaa kuvataiteilija Päivi Takala. Takala (s.1970) on tutkinut pitkään teoksissaan maalauksen rajapintoja: Mitä tapahtuu figuratiivisen esittämisen ja abstraktin kielen välissä? Entä mikä maalaus on kuvana ja objektina? Takalan maalaukset ovat samanaikaisesti sekä käsitteellisiä että esittävyydessään traditionaalisia. Maalauksen traditiota ja muotoa tutkivan tarkastelun ohella Takalan teokset käsittelevät suhdettamme kuvaan.

Päivi Takalan teoksia on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, muun muassa Galerie Anhavassa Helsingissä, Galleri Lars Olsenissa Kööpenhaminassa, EMMA Espoon modernin taiteen museossa, Museum Riga Boursessa, Rovaniemen taidemuseo Korundissa, Aboa Vetus Ars Nova museossa Turussa ja Galleri Thomas Wallnerilla Simrisissä. Hänen teoksiaan on lukuisissa merkittävissä pohjoismaisissa julkisissa kokoelmissa, kuten HAM Helsingin taidemuseossa, Nykytaiteen museo Kiasmassa, Saastamoisen säätiössä, Sara Hildénin taidemuseossa ja Malmön taidemuseossa. Takala on työskennellyt maalaustaiteen lehtorina Kuvataideakatemiassa vuodesta 2014.

Osana muotokuvan varainhankintaa tullaan järjestämään perinteiset muotokuvapäivälliset lauantaina 6.5.2023. Ilmoittautuminen ja lisätietoja lähempänä tapahtumaa.

Lisätietoja muotokuvahankkeesta saa kuraattorilta (eso-kuraattori@helsinki.fi) sekä muotokuvahanketta vetävän ryhmän puheenjohtajalta FM Taru Sairaselta (sairanen.taru@gmail.com).

Muotokuvahankkeen varainkeruu on päättynyt

Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuivat Laura Kolben muotokuvahankkeen varainkeruuseen. Varainkeruu tuotti yhteensä 6300 euroa. Päärahoittajana muotokuvahankkeessa toimii Eteläsuomalaisten ylioppilaiden säätiö.
Muotokuvat paljastetaan juhlallisessa tilaisuudessa Aleksis Kiven päivänä 10.10. noin kello 18 eteenpäin Eteläsuomalaisella osakunnalla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki. Kutsut hankkeeseen lahjoittaneille lähetetään lähempänä tapahtumaa.

Lisätietoja antaa eso.muotokuvahanke2023@gmail.com